MMToon

Mojo

Allahyarham Kasim Hassan atau nama penanya Mojo merupakan kartunis terkenal tahun 70-an. Selain berkarya di Utusan  Malaysia,  karya-karya beliau juga terdapat di dalam majalah-majalah humor terkenal seperti Gelihati.

Kartun …

Kartun …

Kartun …

Kartun …

Kartun …

Kartun …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

PREMIUM …

MMToon dimiliki oleh Media Mulia Sdn. Bhd. yang memegang hak cipta dan menerbitkan akhbar Utusan Malaysia, Mingguan Malaysia, Kosmo! dan Kosmo!Ahad
Tidak dibenarkan menerbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal
tanpa kebenaran pihak MMToon dan Media Mulia Sdn Bhd.

Hak cipta terpelihara © 2024, MMTOON
Satu lagi produk Media Mulia Sdn. Bhd.

error: Content is protected !!