MMToon

Tumpas

Komik Tumpas karya Md Zohri @ Zoy mula disiarkan di akhbar Utusan Malaysia pada Selasa 11 November 1980.
*Nota: Pihak MMToon memohon maaf kerana terdapat beberapa siri komik ini tidak dapat disiarkan berikutan kehilangan beberapa naskhah jilid dalam arkib kami.

PREMIUM …

MMToon dimiliki oleh Media Mulia Sdn. Bhd. yang memegang hak cipta dan menerbitkan akhbar Utusan Malaysia, Mingguan Malaysia, Kosmo! dan Kosmo!Ahad
Tidak dibenarkan menerbitkan semula dalam sebarang bentuk atau dengan apa-apa cara, termasuk fotokopi, rakaman, atau lain-lain kaedah elektronik atau mekanikal
tanpa kebenaran pihak MMToon dan Media Mulia Sdn Bhd.

Hak cipta terpelihara © 2024, MMTOON
Satu lagi produk Media Mulia Sdn. Bhd.

error: Content is protected !!